...

Momentum

Cz

Kolekce je zhmotněním nejistoty situace a permanentním zachycením momentu do hmoty. Autoři při tvoření objektů netuší, jaký bude výsledek a nechávají se vést intuicí. Velkou inspirací jim je historie keramické kultury. Prvky starověkých a středověkých užitkových výrobků jsou vyobrazeny v nové formě a umělci tak vzdávají úctu jednomu z nejstarších řemesel. Objekty vznikají experimentální technikou modelování. Prvotní kus kameninové hlíny se zahřeje a roztahuje se palicemi zevnitř. Tímto postupem se venkovní povrch rozpíná a praská, čímž vzniká surová textura linií. Kombinací vybraného materiálu a procesu vzniká napětí reflektující vztah člověka s organickou hmotou, které je v momentu
formování v objektu navždy zvěčněno.

 
 
Eng
 

The collection is a materialization of the uncertainty of the situation and a permanent capture of momentum into the matter. When creating objects, the artists have no idea what the outcome will be and let their intuition guide them. The history of ceramic culture is a great inspiration for them. Elements of ancient and medieval utilitarian products are depicted in a new form and the artists pay homage to one of the oldest crafts. The objects are created using experimental modeling techniques. The initial piece of stoneware clay is heated and stretched with sticks from the inside. This process expands and cracks the outer surface, creating the raw texture of lines. The combination of the chosen material and process creates a tension that reflects the relationship between human and organic matter, which is forever immortalized in the object at the moment of formation.

 

SEND REQUEST

MATERIAL

Unglazed stoneware, Wooden handles

DATE 2023

OBJ_01

DIMENSIONS

125mm x 120mm

OBJ_02

DIMENSIONS

120mm x 360mm

OBJ_03

DIMENSIONS

185mm x 250mm

OBJ_04

DIMENSIONS

225mm x 180mm

OBJ_05

DIMENSIONS

295mm x 270mm

OBJ_06

DIMENSIONS

145mm x 155mm

OBJ_07

DIMENSIONS

175mm x 195mm

OBJ_08

DIMENSIONS

135mm x 115mm

OBJ_09

DIMENSIONS

135mm x 205mm

OBJ_10

DIMENSIONS

185mm x 210mm

OBJ_11

DIMENSIONS

250mm x 150mm

OBJ_12

DIMENSIONS

210mm x 135mm

OBJ_13

DIMENSIONS

145mm x 175mm

OBJ_14

DIMENSIONS

105mm x 280mm

OBJ_15

DIMENSIONS

165mm x 145mm

OBJ_16

DIMENSIONS

190mm x 110mm

OBJ_17

DIMENSIONS

145mm x 125mm

No products in the cart.