Tensio Reliéf

Cz

Studio Fractum Object představuje svojí kolekci keramických objektů Tensio Reliéf. Inspirováno přírodou, primitivní technologií a starověkou keramikou. Každý kus je vyráběn ručně. Základní forma se zahřívá, a pomoci dřevěných palic se hlína vytloukáváním tvaruje a rozpíná. Deformací  vznikají neopakovatelné praskliny a textury, odhalující surovost a jedinečnost předmětu. Tímto postupem imitujeme dochovaná díla historie. Vázy a misky z kameninové hlíny jsou nakonec páleny ve vysoké teplotě nad 1200 °C.
 
 
 
 
Eng
 

Studio Fractum Object introduces ceramic collection, Tensio Reliéf, inspired by nature, primitive technology, and ancient ceramics. Each piece is handmade using an experimental forming technique that involves heating the base mold and hammering out the clay to shape using wooden sticks. The resulting deformations create unique cracks and textures, highlighting the rawness and uniqueness of each object. This process imitates the surviving works of history. The stoneware vases and bowls are fired at high temperatures above 1200°C.

No products in the cart.