...

Terra Vita

Cz

Hlavní inspirací práce studia je příroda a starověká keramika, chtěli jsme tuto podstatu zachytit v novém rozměru, kdy se přihlíží více na formu než na funkčnost díla. Velkým podnětem byla fascinace myšlenkou vytvoření předmětu, který předčí životnost autora a zachycuje estetiku jeho přítomnosti. Rukopis tradičního formování studia je posunuto do většího extrému, předmět se rozpíná a praská do svého limitu, vznikají trhliny, které ukazují přirozený projev hlíny jako primitivního materiálu. Podstavce jsou vyrobeny ze starého trámu, tímto přístupem jsme chtěli využít potenciál starého materiálu, který by jinak nebyl využit. Dřevo je ošetřeno tradiční metodou Yakisugi, zvýrazňující minulost a krásu materiálu.

Eng

The main inspiration for the studio’s work is nature and ancient ceramics, we wanted to capture this essence in a new dimension, prioritizing form over function. A big impetus was the fascination with the idea of creating an object that surpasses the lifespan of the artist and captures the aesthetics of their presence. The handwriting of traditional studio forming is pushed to a greater extreme, the object expands and cracks to its limit, creating fissures that show the natural manifestation of clay as a primitive material. The pedestals are made of old beams, with this approach we wanted to exploit the potential of an old material that would otherwise not be used. The wood is treated with the traditional Yakisugi method, highlighting the past and beauty of the material.

MATERIAL

Stoneware, Wooden pedestals

DATE 2023

No products in the cart.